+601 35 287 139 sham@organics.com

Operasi Tenaga Perindustrian dari Sisa Buangan

Keperluan tenaga operasi industri adalah liabiliti komersil yang berterusan yang boleh diimbangi dengan menggunakan bahan buangan dari operasi itu sendiri. Penukaran bahan sisa kepada sumber yang berharga bukan sahaja menjamin perlindungan alam sekitar tetapi ianya juga berdaya maju untuk komersil.

Sisa Buangan kepada Tenaga

Peningkatan sisa pepejal perbandaran yang dibuang setiap hari adalah masalah bagi kita semua. Di Indonesia, penyelesaian yang baik untuk menangani sisa pepejal perbandaran yang besar adalah dengan menjana kuasa. Ianya bukan sahaja mengurangkan sisa ke tapak pelupusan sampah tetapi juga mengubah daripada masalah kepada sumber.

Penekanan pada Kualiti

Produk yang berkualiti dibina untuk menjadi tahan lama dan mudah dikendalikan. Ciri-ciri ini mengurangkan kos yang berterusan dan juga keperluan untuk alat ganti. Organics mengeluarkan dan menyediakan produk berkualiti yang mematuhi piawaian dunia. Rekod-rekod yang lepas menjadi penilaian prestasi kami.

Operasi dan Penyelenggaraan

Juruteknik Organics didorong untuk memastikan jangka masa projek dioptimumkan dan kelewatan dapat diminimumkan. Butir-butir latihan dan perhatian adalah kritikal dalam memastikan bahawa bukan sahaja perlindungan Alam Sekitar terjamin malah projek ini mencapai tujuan komersilnya.

Kejayaan Projek Misi kami

Semua orang yang bekerja dengan Organics sedang berusaha ke arah tujuan umum: pembangunan falsafah syarikat penggunaan sumber alam yang lestari, perlindungan alam sekitar dan kepuasan pelanggan. Setiap projek dinilai dengan teliti untuk memastikan penyelesaian terbaik untuk setiap kes yang dilaksanakan.

ORGANICS ADALAH PAKAR DALAM PENYEDIAAN SUMBER KUASA DARI SISA BUANGAN.
PENGHASILAN KUASA DARI SISA BUANGAN DAPAT MENGAWAL ALAM SEKITAR DAN MENGURANGKAN KOS OPERASI.

ORGANICS ADALAH PENERAJU PEMBANGUNAN DI DALAM KEJURUTERAAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

“Objektif Organics adalah Tenaga untuk Penguna. Tidak kira sebesar mana kesannya, sumbangan yang terbaik boleh dicapai adalah dari segi penjagaan Alam Sekitar planet kita. “
Organics menghasilkan produk berkualiti untuk digunakan dalam kawalan pencemaran, kejuruteraan alam sekitar dan sistem tenaga boleh diperbaharui. Dengan lebih daripada 300 pemasangan yang berjaya dilaksanakan di 21 negara, Organics terbukti mempunyai rekod prestasi cemerlang dalam sektor ini.

Dengan kejayaan ini, kami mencari peluang untuk penambahbaikan perniagaan yang berterusan didalam pengurusan harian.

Tahun Pengalaman

Projek disampaikan di seluruh dunia

Kecemerlangan Kejuruteraan di Seluruh Dunia

Client: SITA

Client: SUEZ

Client: Veolia

ORGANICS GROUP

Kami sentiasa berusaha memperbaiki laman web kami. Jika anda perasan apa-apa yang tidak betul, sila hubungi kami

Organics Privacy Policy

Data Privacy and Protection Policy

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial